ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • សកម្មភាពឆ្នាំថ្មី - កាត់ក្រដាសចិន

    ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនឹងមកដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ជាថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំថ្មី។អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្រឿងអលង្ការ Shangjie នាង Mary បានរៀបចំសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យមួយជាមួយកម្មកររបស់នាង។នាងបានរៀបចំឱ្យពួកយើងសម្អាតការិយាល័យទាំងអស់ជាមុន រួមទាំងការតុបតែងតុរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា និងសម្អាតបង្អួច។ហេតុអ្វីបានជា n...
    អាន​បន្ថែម